++ Sobre Nosaltres

La nostra empresa amb el nom actual és molt jove, però la veritat és que compte amb un antecedent de més de 30 anys sota la persona d' Anton Valls Llorach.
Basats en aquesta sòlida experiència s'ha començat aquesta nova etapa amb aquest nou nom.

El Sr. Anton Valls, a part de la seva experiència com a professional al sector de les instal·lacions compte amb els següents carnets que l'habiliten com a instal·lador:

 • Instal.lador autoritzat d' aigua.
 • Instal.lador eléctric especialista.
 • Instal.lador de gas IG-A.
 • Instal.lador d'instalal·lacions petrolíferes (IP-1).
 • Instal·lador-mantenidor d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.

L'àmbit d'actuació d'INSTAL.LACIONS TONVA, S.L. és el territori nacional, i molt més marcada l'actuació en l'àrea de Tarragona i voltants.

INSTAL·LACIONS TONVA, S.L. reconeixent la necessitat i l' importància de la millora contínua i conscient que el bon servei i la qualitat ha d'oferir una garantia, ha optat per l' implantació d'un sistema de qualitat dins de l'empresa.

El Sistema de qualitat assegura que tenim implementat:

 1. El producte i servei realitzat, compleixen amb els requisits especificats i reglamentaris satisfent les expectatives del client.
 2. En cas de No Conformitat, s' apliquen les mesures necessàries per la correcció d' aquestes.
 3. Es prenen les mesures preventives necessàries per evitar No Conformitats, així com la repetició d'elles.
 4. S' estableix una relació mútuament beneficiosa amb els nostres proveïdors.
 5. S' analitzen les dades per pendre decisions.
 6. S' inicia el tractament de les nostres activitats com processos.

 2008 © Instal·lacions TONVA S.L. Tots els drets reservats  .